Süheyl / Ankara / 18

Tribe girmemde etkili olan tüm insanlığın amına koyim

İçimde çok sevecek kadar bir yürek sert sevişecek kadar bir arzu var fakat kadın yok

BELALIM YABAN ÇİÇEĞİM

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter